48-100 Głubczyce, Rynek 1
+48 77 485 31 93
migbpg@wp.pl

Deklaracja dostępności

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://biblioteka-glubczyce.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://biblioteka-glubczyce.p