48-100 Głubczyce, Rynek 1
+48 77 485 31 93
migbpg@wp.pl

Wypożyczenia międzybiblioteczne

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
Proszę podać pełną nazwę biblioteki
Proszę podać adres korespondencyjny biblioteki. Pod ten adres zostanie nadana przesyłka z zamówioną pozycją.
Proszę podać NIP biblioteki w formie cyfrowej z myślnikami (np. 123-45-67-819)
Proszę o podanie Imienia i Nazwiska osoby upoważnionej do wypożyczenia.
Proszę o podanie numeru telefony w celu ewentualnego kontaktu.
Proszę o podanie adresu Email w celu kontaktu w sprawie realizacji zlecenia.
Proszę o podanie sygnatury wypożyczanej pozycji.
Proszę o podanie Nr rewersu międzybibliotecznego.
Proszę o podanie danych bibliograficznych.
Skip to content