48-100 Głubczyce, Rynek 1
+48 77 485 31 93
migbpg@wp.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZYTELNIKÓW

MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUBCZYCACH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 24, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 21 51, adres e-mail: mokglubczyce@wp.plW przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Bibliotece są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić siędo wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych –ich wypożyczaniem i zwrotem (na podstawie Ustawy z dn. 27 czerwca 1997 o bibliotekach) oraz w celach statystycznych (na podstaw