48-100 Głubczyce, Rynek 1
+48 77 485 31 93
migbpg@wp.pl

Pliki do pobrania

Aby zostać czytelnikiem/użytkownikiem Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głubczycach zapraszamy do naszej biblioteki z:

  1. Dorośli – z aktualnym dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna/studencka, prawo jazdy).
  2. Młodzież – legitymacją szkolną/studencką.
  3. W przypadku dzieci z dowodem tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna.

Przy dokonywaniu zapisu czytelnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biblioteki, oraz wypełnienia i podpisania zobowiązania za niepełnoletniego czytelnika kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości i respektowaniem regulaminu.

 

Każdy czytelnik/użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem. Jego znajomość potwierdza własnoręcznym podpisem podczas zapisu do biblioteki.

 

Każdy czytelnik/użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem. Jego znajomość potwierdza własnoręcznym podpisem podczas zapisu do biblioteki.

 

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, można skorzystać z możliwości gry na konsoli Xbox 360 z czujnikiem Kinect. Konsola jest udostępniana wszystkim czytelnikom/użytkownikom biblioteki w określonych ramach czasowych. Jeśli po raz pierwszy  czytelnik/użytkownik chciałby skorzystać z możliwości zagrania powinien zapoznać się z regulaminem korzystania z konsoli, oraz podpisać stosowne oświadczenie.

 
Skip to content